• Nunu

CLEAR AS A NOTHING


Яг хэзээнээс эхэлснээ мэдэхгүй юм. Тэгэхдээ хэзээ нэгэн цагаас л ийм юу ч байхгүй юм шиг зүйлд дуралчихаж. Тээд нэг мэдсэн чинь ийм 3 хоосонтой болчиж. 3-лаа тус бүрдээ гайхамшигтай дүр бүүтээдэг. Харин 3-лаа нэг дороо цуглархаараа яах бол? Би ерөөсөө туршиж үзээгүй юм байна.

#OOTD

2 views0 comments

INSTAGRAM

FOLLOW @NUNUANDNANA

2017 copyright ©  by NUNU NANA Co.ltd